Reglament 2020

1 – PRESENTACIÓ

1.1 – El V VALLTORTA TRAIL, esta organitzada per l’ AJUNTAMENT de TIRIG

1.2 – Es tracte d’una prova  esportiva, que a banda de promocionar la pràctica esportiva, vol donar a conèixer el seu PATRIMONI DE L’ HUMANITAT de la localitat i fomentar l’estima pel medi ambient.

1.3 – La prova es realitzarà el proper dia 3 de maig a les 08:30 h. amb sortida i arribada en la localitat de Tírig.

2 – RECORREGUTS I ALTRES ACTES

2.1 – Amb dos recorreguts, un de 22 km pera el mes exigents i altre de 12K per a senderistes i tots aquells que s’inicien en les curses de muntanya, el VALLTORTA TRAIL, vol ser una festa popular per reunir a tots els amants de l’ esport a l’ aire lliure, per això a banda de estos dos esdeveniments, s’ organitzarà mes activitats relacionades amb el medi natural

2.2 – Estos dos esdeveniments, discorren per camins i senders d’ aquest poble de la comarca del Alt Maestrat en l’ interior de Castelló.

2.3 – Es pot trobar es informació en les pag. web: https://valltortatrail.org i a http://www.tirig.es/ca

VALLTORTA SPRINT 12K

VALLTORTA TRAIL 22K

PERFILS

3 – CATEGORIES i PREMIS

3.1 – Es premiarà als tres primers classificats tant masculí com femení segons la següent quadre

VALLTORTA TRAIL 22KVALLTORTA TRAIL 13K Sprint
 ABSOLUTA ABSOLUTA
 PROMESES (de 18 a 23 anys) LOCALS
 VETERANS (de 40 a 49 anys) 
 MASTER (a partir de 50 anys) 
 LOCALS 
 EQUIPS 

(Edat complida a data 31 de desembre de l’ any en vigor)

3.2 – Es consideraran LOCALS tots el participants nascuts o empadronats en la localitat de TIRIG o socis de les organitzacions locals col·laboradores amb l’ esdeveniment. La organització pot sol·licitar document acreditatiu d’ aquesta condició.

3.3 – Per a calcular la classificació de equips, se tindrà en compte la suma dels tres millor temps de cada equips i entre els quals deu de haver un/una participant de cada sexe.

4 – RECOLLIDA DE DORSALS i HORARIS

4.1 –  Els dorsals i el xip es podran recollir en el mateix lloc de l’ eixida des de les 7.00 h fins a 15 min abans de l’hora de la sortida.

4.2 – Tots els menors per poder recollir el seu dorsal deuran d’ aportar una autorització del tutor legal, per poder recollir el dorsal. Si no se entrega la esmentada autorització NO SE LI ENTREGARÀ el dorsal. L’ autorització es pot descarregar en la pagina web de la prova https://valltortatrail.org.

4.3 – Les proves tindran el mateix horari tant d’ eixida que serà a les 08:30 h com el de finalització que serà a les 13:30 h.

4.4 – La entrega de premis es realitzarà a les 12:30 hrs. Tots els premiats deuen d’ assistir a l’entrega; en cas de no poder fer-ho es deu de designar una persona autoritzada i comunicar-ho a l’organització. El fet de no assistir ni designar cap representant, es considerarà com la renuncia al trofeu.

5 – INSCRIPCIONS

5.1 – L’edat mínima per poder inscriure’s serà de 18 anys en el TRAIL 22K i de 14 anys en el 12K SPRINT complits el dia de la prova.

5.2 – Les inscripcions per la TRAIL 22K, tindran un preu de 14*€ fins el dia 26 d’abril i de 18*€ els dies 27, 28, i 29 d’ abril.

5.2 – L’ inscripció per el TRAIL12K Sprint de 13 km, el preu es de 12*€ fins el dia 29 d’ abril.

5.3 – Les inscripcions pera les dos proves es podran fer a les pagines web https://valltortatrail.org i http://tdpevents.es,  realitzant el pagament per TPV.

* El preu te un recàrrec de 0.5€ per despeses bancaries.

Les inscripcions estan LIMITADES a 400 participants

El dia de la prova NO ES REALITZARAN INSCRIPCIONS.

6 – L’ INSCRIPCIÓ A LA PROVA DONA DRET A

 • Accés als avituallaments de cursa i el de META (distancies aproximades)
AVITUALLAMENTTRAIL 22KSPRINT 13K
Avituallament 1Km 4,75Km 4,75
Punt aiguaKm 8,2Km 8,2
Avituallament 2Km 11,7META
Avituallament 3Km 16,7 
 • Assegurança d’ accidents
 • Servei mèdic.
 • Obsequi de l’organització.
 • Dutxa y accés a la piscina municipal al finalitzar la prova.
 • Servei de massatge.
 • Diploma ON-LINE commemoratiu de la prova.

7 – TEMPS DE PAS i DESQUALIFICACIONS

7.1 -En la prova de 22 Km, existirà un control de pas en el kilòmetre 15,2 amb un temps màxim de 4h  (12:30 h) des de l’ eixida, tots els que superen este horari es consideraran desqualificats per lo qual no s’ els assignarà temps de arribada. L’ hora màxima per entrar en META, serà les 13:30 hr.

7.2 – En la prova de 12 Km. no existeix control de pas, però si que haurà un control d’ arribada que es tancarà a les 13:30 hr.

7.3 – En cadascuna de les proves haurà unes persones al darrere (GRANERES) amb la finalitat de llevar totes les marques a mes de poder atendre algun participant. Este personal caminaran a ritme de poder realitzar el recorregut amb el temps màxim assignat en cas que un participant no pugi anar al ritme de aquestes persones estarà obligada a ABANDONAR en l’ avituallament mes a prop comunicant-ho a l’ organització.

7.4 – Serà motiu de desqualificació a banda dels dos punts abans explicats:

 • Aplegar a la arribada mes tard que el grup de GRANERES.
 • Tenir una actitud antiesportiva amb qualsevol participant, persona del públic o de organització.
 • No realitzar el recorregut pel lloc marcat per l’organització.
 • No portar el dorsal de forma ben visible en la part davantera del participant.
 • Embrutar o degradar l’ entorn.

 MOLT IMPORTANT

En cas d’ abandonament es deu de comunicar obligatòriament a l’ organització o al personal de control de la prova, en cas de no fer-ho es sancionarà amb dos anys de penalització.

Es responsabilitat de cadascú l ‘inscripció a qualsevol de les curses així com la preparació física i psíquica, per aquest motiu l’ organització aconsella que es deu d’estar preparat per afrontar aquest esdeveniment esportiu.

En cas que un participant patirà d’alguna dolència que considera important per a la practica del trail running; es important que ho COMUNIQUE  a l’ organització mitjançant correu electrònic en la següent adreça: valltortatrail@gmail.com.

L’ equip mèdic i l’ organització te la potestat de retirar a qualsevol participant que observem que esta posant en perill la seva salut o la de altres participants.

ADVERTÈNCIA LEGAL: Les carreres de muntanya i/o senderisme són esports inherentment amb riscos en major o menor mesura, al desenrotllar-se en un entorn com és el medi natural, i dependents de l’estat físic de cada participant, a més de la seua equipació, tècnica i inclemències del temps.

La seua pràctica comporta l’acceptació d’este fet, per tant recomanem encaridament estar preparats per a l’activitat.

La present activitat esta organitzada, per tant, el participant se sotmet a la reglamentació present i les indicacions de l’organització.

L’ ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR EL PRESENT REGLAMENT.

EN CAS DE OCURRIR ES PUBLICARA DE CAP DE NOU I ES COMUNICARA A TRAVES DE LA PAGINA WEB OFICIAL (https://valltortatrail.org/) I DE LES XARXES SOCIALS DE LA PROVA I COLABORADORS

Reglamento modificado 03/03/20